Kursy dla dzieci 9-15 lat

Kurs dla dzieci 9-15 lat ma na celu rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji.
Zajęcia w sposób aktywny pozwalają na wzbogacenie słownictwa, przećwiczenie
konstrukcji językowych.
Opierając się na zainteresowaniach dzieci i młodzieży przygotowaliśmy kurs
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kurs jest przygotowany w oparciu o nowoczesne, kreatywne materiały, w interesujący
sposób poszerza program nauczania.

Materiał dydaktyczny oparty jest na naszym autorskim programie, który uzupełnia,
rozszerza i cementuje wiedzę zdobytą w trakcie lekcji szkolnych.

Podczas naszych zajęć języka angielskiego dla dzieci największy nacisk kładziemy na
komunikację. Uczniowie są motywowani do mówienia i wchodzenia w interakcje
językowe.

Facebook

Zapraszamy!

Biuro czynne od 15.00 do 19.00.
Nysa, ul. K.E.N. 54