Kursy dla dzieci 4-8 lat

Zapraszamy dzieci od 4 roku życia, oferujemy specjalny program zajęć w małych grupach, aktywizujący najmłodszych poprzez stosowanie bardzo różnorodnego materiału.

Na kursach dla najmłodszych stosujemy metodę TALKING KIDS dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób.

System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okres koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych oraz piosenek. Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności. 

 

Zapewniamy:

 • dynamiczne zajęcia językowe, skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności mówienia
  i rozumienia ze słuchu
 • program wykorzystujący dziecięcą ciekawość i ich niewyczerpaną energię
 • radosną przygodę z językiem obcym
 • imprezy tematyczne, takie jak Mikołajki czy Halloween
 • wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauce dzieci języka angielskiego
 • wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest pasją
 • bezpłatne materiały do nauki
 • ewaluację postępów na koniec każdego z semestrów
 • zajęcia pokazowe dla rodziców, w trakcie których rodzice mogą ocenić postępy dziecka
 • kontynuację  nauki na wyższych poziomach w specjalnie dobranych grupach

 

Facebook

Zapraszamy!

Biuro czynne od 15.00 do 19.00.
Nysa, ul. K.E.N. 54